فرشته
ورزش ايران
۲۴ شهريور ۱۳۹۰ :: نويسنده : رضا ط���

امروزه در جامعه ي مدني عشق ها بر پايه ي سخن هاي بي ربطه معشوقه ها ميچرخد

منظو ر از  سخن هاي بي ربطه معشوقه :هميشه هستند كساني كه دوستدار واقعي

عشق اند گر چه ما هيچ وقت دوست داشتن انها را حس نمي كنيم

درست مثل دل شكسته ي من كه هيچ وقت معناي واقعي عشق را نفهماند

هدف از اين مقاله: ميخواهم به دوستداران عشق بفهمانم هيج وقت با زبان بي ربط

كلمه ي مقدس دوست داشتن را به زبان نياورند چرا كه  اين كلمه لايق معدود كسانند

كاش باد صبا سر دل را به معشوقه ام برساند........

       


 

بؤلوم :
یارپاق لار :    1  
بلاقا گؤره


سون یازی لار
بؤلوم لر
 
یولداش لار
باغلانتی لار
 
یارپاق لار
آختاریش

سایغاج
ایندی بلاق دا :
بوتون گؤروش لر :
بو گونون گؤروشو :
دونه نین گؤروشو :
بو آیین گؤروشو :
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :